Συμπληρώστε τα στοιχεία στην φόρμα με λατινικούς χαρακτήρες. Στην συνέχεια στείλτε τις βεβαιώσεις από καρδιολόγο στο email mesogeiagames@gmail.com. Δηλώσεις συμμετοχών από 10 ετών και πάνω!